Versjon 4.18.3.1 av Matrikkelsystemet
Produksjon

Status

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
For mer informasjon om matrikkelen Matrikkelen, Norges eiendomsregister | Kartverket.no

Nytt i denne versjonen, se informasjon om driftsmeldinger for matrikkelen eller release notes for matrikkelen.

Kartverket har utviklet følgende hovedkomponenter:

Veiledning til matrikkelen.

Med linkene nede på siden kan du installere Kartverkets oppdateringsklient.

Bytt passord

Klikk her for å laste ned matrikkelklienten:

Instruksjoner: For windows kjører du .exe-fila og følger instruksjonene. Klientene til linux og mac OSX må pakkes ut, og deretter er de klar til bruk. Alle klientene krever 64-bits arkitektur.